O kancelarii
 
Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego Michała Pawlaka powstała w styczniu 2016 r.

W chwili obecnej zatrudnia młodych prawników oraz pracowników z wieloletnim doświadczeniem co gwarantuje profesjonalną i rzetelną obsługę prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach sądowych do zadań komornika sądowego należy:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne,

  • zabezpieczenie roszczeń,

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,

  • sporządzanie spisu inwentarza,

  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego,

  • doręczanie zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru
    i oznaczeniem daty,

  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

W celu sprawnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego w kancelarii wykorzystywane są następujące systemy informatyczne:

epuap Elektroniczne postępowanie upominawcze
System obsługujący Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. 
cepik Cepik 2.0
Zapytania elektroniczne o pojazdy dłużnika do
Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów 
ognivo OGNIVO
Zapytanie kierowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
do banków w tym Banków Spółdzielczych oraz SKOK
czy dłużnik posiada rachunki bankowe.
ekw EKW
Zapytanie elektroniczne o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych
Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium RP 
epuap ePuap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza, umożliwiająca komunikację
m.in z Urzędami Skarbowymi, KRUS itp. 
peselnet Pesel-Net
Zapytanie elektroniczne kierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
o miejsca zameldowania dłużnika na pobyt czasowy i stały oraz jego dane osobowe 
LOGO ko Komornik Online
System umożliwiający wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online 
ceidg  CEIDG
Elektroniczne zapytania do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
adresIkona  Tuszyn, ul. Aleksandra Zwierzyńskiego 6a

95-080 Tuszyn

telefonIkona (42) 215 70 96
faks  (42) 215 70 95 
emailikona komornik@pawlakmichal.pl

 Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.