Właściwość
 

Komornik Sądowy Michał Pawlak działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, który obejmuje:

 • Miasto i Gmina Piotrków Trybunalski: 97-300

 • Gmina Czarnocin: 97-318

 • Gmina Gorzkowice: 97-350

 • Gmina Grabica: 97-306

 • Gmina Łęki Szlacheckie: 97-352

 • Gmina Moszczenica: 97-310

 • Gmina Ręczno: 97-510

 • Gmina Rozprza: 97-340

 • Miasto i Gmina Sulejów: 97-330

 • Gmina Wola Krzysztoporska: 97-371

 • Miasto i Gmina Wolbórz: 97-320

 • Gmina Tuszyn: 95-080

Ponadto na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości,
o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz tych spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

adresIkona  Tuszyn, ul. Aleksandra Zwierzyńskiego 6a

95-080 Tuszyn

telefonIkona (42) 215 70 96
faks  (42) 215 70 95 
emailikona komornik@pawlakmichal.pl

 Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.